Škodlivé a nebezpečné SPF filtre. Existuje zdravá ochrana pred slnkom?

Opaľovacie prípravky hrajú velkú úlohu nie len pri ochrane našej pokožky pred spálením od slnka, narušením kožnej bariéry, vzniknu predčasných vrások, ale aj nášho celkového zdravia. Slnko je na jednej strane liek (dodáva nám žvotapotrebný vitamín D), ale zároveň zabíja naše zdravé bunky v pokožke, čo má za následok predčasné starnutie a v horších prípadoch aj rakovinu kože. Preto sa treba ochraňovať pred dlhodobím vystavením sa slnku. Slnko a jeho lúče (UVA, UVB a UVC) sú dokonca od roku 2002 klasifikované ako karcinogény.

Na ochranu pred slnkom sa používajú rôzne SPF filtre ( v EÚ je schválených až 28 druhov SPF filtrov), ktoré delíme do dvoch skupín: chemické a fyzikálne/anorganické filtre.

  • Chemické filtre sú všetky tie, ktoré sa absorbujú cez kožu a sú s nimi spojené rôzne dôkazy o ich toxicite a zdravotných problémoch. 
  • Fyzikálne/anorganické filtre sú minerálne filtre, ktoré sú síce označované ako anorganické, ale prirodzene sa nachádzajú napríklad v našej pôde, len sa musia z nej vyťažiť. Preto sa považujú za anorganické. Konkrétne sú to dva typy a to oxid Titaničitý a oxid Zinočnatý.

Opaľovacie prípravky sú určené na každodenné používanie či na pleť alebo na telo, počas celého života. Kozmetické spoločnosti, ktoré vyrábajú a predávajú tieto produkty, by ich mali dôkladne otestovať na potenciálne krátkodobé a dlhodobé účinky na zdravie človeka. To zahŕňa testovanie toxicity na podráždenie a kožné alergie, ako aj testovanie absorpcie/prienik kožou, potenciál spôsobiť rakovinu, narušiť hormonálny systém a ovplyvniť reprodukciu a vývoj. Bohužiaľ nikto tieto látky netestuje z dlhodobého hľadiska a tu vzniká problém. 

zdravé opalovanie, prirodna kozmetika, prirodne riesenia pre plet, nebezpečné látky v ozmetike

V roku 2021 Úrad pre potraviny a liečivá (FDA), ktorý dohliada na bezpečnosť opaľovacích krémov, navrhol najnovšiu aktualizáciu predpisov pre opalovacie produkty. Agentúra preskúmala 16 najviac používaných zložiek a uviedla, že iba dve, oxid zinočnatý a oxid titaničitý, sú na základe dostupných informácií „všeobecne uznávané ako bezpečné a účinné“ alebo "GRASE".

Označenie GRASE znamená, že zložka je odborníkmi všeobecne uznávaná ako bezpečná a účinná.

S odvolaním sa na údaje preukazujúce bezpečnostné problémy FDA navrhla, že dve zriedka používané zložky opaľovacích krémov, kyselina aminobenzoová a trolamín salicylát, nie sú "GRASE", teda bezpečné a účinné proti UV lúčom. FDA navrhla, že 12 ďalších zložiek na opalovanie nie sú "GRASE" (teda bezpečné a účinné) kvôli nedostatočným údajom o ich bezpečnosti. Sú to látky: avobenzón, cinoxát, dioxybenzón, ensulizol, homosalát, meradimát, oktinoxát, oktistalát, oktokrylén, oxybenzón, padimát O a sulisobenzón.

Aj keď týchto dvanásť zložiek nie sú "GRASE", stále ich nájdete v opalovaích prípravkoch na našom trhu. FDA požiadala o ďalšie bezpečnostné údaje o týchto zložkách z dôvodu zdravotných problémov a štúdií , ktoré ukazujú, že tieto zložky sa môžu absorbovať/prenikať cez pokožku do nášho tela. V posledných rokoch štúdie tiež vyvolali obavy z účinkov troch zložiek narúšajúcich endokrinný systém: homosalátu, avobenzónu a oxybenzónu.

*Endokrinný disruptor je chemická látka, ktorá môžu narúšať endokrinný systém a vyvolávať nepriaznivé zdravotné problémy u človeka alebo v prírode.

V roku 2021 Európska komisia zverejnila konečné stanoviská k bezpečnosti troch neminerálnych UV filtrov, oxybenzónu, homosalátu a oktokrylénu. Zistilo sa, že dva z týchto filtrov – homosalát a oktokrylén – nie sú bezpečné v množstvách, v ktorých sa v súčasnosti používajú. V dôsledku toho komisia navrhla obmedziť povolené koncentrácie týchto filtrov v opaľovacích krémoch. 

Aj keď EÚ potvrdila, že tieto látky sú bezpečné v nových koncentráciách, ktoré stanovila, stále sa netestovali tieto látky z dlhodobého hľadiska denného používania, nakoľko sa absorbujú/prenikajú cez kožu.

toxické a nebezpečné opalovacie slnečné filtre, slovenská prírodná kozmetika, zdravá krása, zdravé opalovanie, minerálne filtre

Podľa štúdií zverejnených FDA zložky oxybenzón, oktinoxát, oktisalát, oktokrylén, homosalát a avobenzón sa všetky po použití systémovo absorbujú/prenikajú do tela. Tieto štúdie tiež uviedli, že zložky bolo možné zistiť na koži a v krvi až týždne po ich poslednom použití. Iné štúdie uvádzajú, že tieto zložky opaľovacích filtrov, ktoré sa absorbujú cez kožu do tela boli zistené vo vzorkách materského mlieka, moču a krvnej plazmy.

Absorpcia pri aplikácii na pokožku nie je jediným spôsobom, ako sa zložky opaľovacích krémov dostávajú do tela. Používatelia opaľovacích krémov môžu tiež vdychovať zložky v sprejoch na opaľovanie a prehltnúť niektoré zložky, ktoré si nanášajú na pery. Takže zložky, by nemali byť škodlivé pre pľúca a ani pre vnútorné orgány.

Toto neustále vystavovanie sa chemikáliám na ochranu proti slnečnému žiareniu vyvoláva obavy, najmä preto, že pre väčšinu zložiek nie je dostatok údajov o ich bezpečnosti.

 

SPF filtre FDA v roku 2019 navrhla ako bezpečné a účinné Prienik kožou Hormonálny disruptor Kožná alergia alebo iné obavy
Oxybenzone Nie Áno + Áno + Áno +
Octinoxate (Octyl methoxycinnamate) Nie Áno + Áno + Áno +
Homosalate Nie Áno + Áno + Áno +
Octisalate Nie Áno + Nie - Nie -
Octocrylene Nie Áno + Nie - Áno +
Avobenzone Nie Áno + Áno + Áno +
Titanium dioxide Áno Nie - Nie - Obavy z vdýchnutia +
Zinc oxide Áno Nie - Nie - Obavy z vdýchnutia +

 

+  = dôkaz;    = žiadne alebo slabé dôkazy

 

 

Oxybenzón

Najznepokojujúcejšou aktívnou zložkou opaľovacieho krému je podľa verejne dostupných vedeckých výskumov oxybenzón. Ľahko sa absorbuje cez kožu a Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb zistili vyššie hladiny oxybenzónu v tele u tých, ktorí uvádzajú, že používajú opaľovací krém. Spôsobuje alergické kožné reakcie, správa sa ako hormonálny disruptor a pre deti môže byť  škodlivejší, pretože sú náchylnejšie na účinky chemikálií. Výskumníci zistili, že dospievajúci chlapci s vyššími hodnotami oxybenzónu mali nižšie hladiny celkového testosterónu. Hodnotený prehľad 23 štúdií z roku 2017 uviedol, že existujú dôkazy o súvislostiach medzi absorbciou oxybenzónu a nepriaznivými výsledkami pri pôrodoch. Podľa najnovšej navrhovanej monografie o opaľovacích krémoch FDA potrebuje ďalšie údaje, aby určila, či možno oxybenzón považovať za bezpečný a účinný, pretože dostupná literatúra naznačuje, že oxybenzón sa absorbuje cez kožu vo väčšom rozsahu, ako sa predtým predpokladalo, a môže viesť k nepriaznivým zdravotným problém. Častá dostupnosť oxybenzónu v opalovacích prípravkoch vyvoláva obavy ​​z dôvodu preukázania potenciálu endokrinnej aktivity.

Štyri štúdie publikované v roku 2020, po tom, čo FDA zverejnila svoj návrh, podporujú zistenia, že oxybenzón môže pôsobiť ako endokrinný disruptor a môže zvýšiť riziko rakoviny prsníka a endometriózy. Nedávno Európska komisia oznámila, že súčasné úrovne vystavenia ľudí oxybenzónu nie sú bezpečné a navrhla obmedzenie koncentrácie na 2,2 percenta, čo je nižšie ako množstvo povolené v opaľovacích krémoch v USA, čo je až 6 percent. Niekoľko krajín a jeden štát USA úplne zakazujú predaj opaľovacích krémov, ktoré obsahujú túto zložku, pretože môže poškodiť vodné organizmy.

Oktinoxát alebo oktylmetoxycinamát

Octinoxate je chemický neminerálny UV filter. Ľahko sa vstrebáva do pokožky po každej aplikácii opaľovacieho krému. Podľa štúdie FDA z roku 2020 bola vo vzorkách krvi zistená hladina až 16-krát vyššia, ako je navrhovaný bezpečnostný limit FDA. Štúdie na zvieratách preukazujú, že oktinoxát má hormonálne účinky na metabolický systém a ovplyvňuje produkciu hormónov štítnej žľazy. Oktinoxát môže tiež spôsobiť alergické reakcie. Niekoľko krajín a jeden štát USA zakazujú predaj opaľovacích krémov, ktoré obsahujú túto zložku, pretože môže poškodiť vodné organizmy.

Homosalát

Homosalát je chemický neminerálny UV filter široko používaný v opaľovacích krémoch. Nie sú dostatočné údaje na vyhodnotenie toho, či je bezpečné a účinné jeho použitie v opaľovacích krémoch. Homosalát môže preniknúť do pokožky a narušiť hormóny. Nedávne nové stanovisko Európskej komisie uvádza, že homosalát má odporúčanú maximálnu koncentráciu 1,4 percenta z dôvodu obáv z možného narušenia hormónov.

Octisalát

Octisalát je chemický, neminerálny UV filter a ľahko sa absorbuje/preniká cez kožu. Jeho absorbcia je na úrovni 10-násobku bezpečnostného limitu FDA. Táto bezpečnostná hranica 0,5 nanogramov na mililiter je maximálna koncentrácia, ktorá sa môže nachádzať v krvi predtým, ako vzniknú potenciálne obavy o bezpečnosť. FDA požiadala o dodatočné bezpečnostné testy, keďy sa opaľovací krém absorbuje nad túto úroveň. FDA v roku 2019 naznačuje, že nie sú k dispozícii dostatočné údaje na určenie, či možno octisalát klasifikovať ako bezpečný a účinný na použitie v opaľovacích prípravkoch. Prípadová štúdia ukázala, že chemikália súvisí s alergickou kontaktnou dermatitídou. 

Oktokrylén

Oktokrylén sa ľahko absorbuje cez kožu na úrovniach približne 14-násobku bezpečnostného limitu FDA. Taktiež nie je dostatok údajov na určenie, či je chemikália klasifikovaná ako "GRASE". Oktokrylén je spájaný s toxicitou pre vodné prostredie s potenciálom poškodiť zdravie koralov. Často je kontaminovaný benzofenónom, čo je karcinogén (viac o tejto látke tu: Škodlivé a nebezpečné látky v kozmetike. Ktoré to sú? -Benzofenón ).  Podľa jednej štúdie sa hladiny benzofenónov môžu v produktoch časom zvyšovať. Európska komisia nedávno dospela k záveru, že existujú určité dôkazy o potenciáli oktokrylénu narúšať hormóny, ale súčasné koncentrácie do 10 percent sa považujú za bezpečné.

Avobenzón

Avobenzón je chemický široko používaný neminerálny filter, ktorý poskytuje ochranu pred ultrafialovým žiarením UVA a často sa používa s inými neminerálnymi aktívnymi zložkami v produktoch ponúkajúcich široké spektrum ochrany. V jednej štúdii bol avobenzón vo vzorkách nájdený v priemere až v 9x vyšších hladinách, ako je hraničná bezpečná hodnota FDA. Pretože avobenzón nie je stabilný, musí byť kombinovaný s inými zložkami, ktoré pôsobia ako stabilizátory, aby sa zabránilo jeho rozpadu na slnku. Ukázalo sa, že produkty s avobenzónom, ktoré sa na slnku rozpadnú spôsobujú alergické reakcie. Avobenzón môže narušiť endokrinný systém a v bunkových štúdiách sa ukázalo, že blokuje účinky testosterónu.

Všetky tieto látky sú schválené a uznané za bezpečné v povolených koncentráciách. Toto testovanie bolo však prevedené z krátkodobého hľadiska. Nevie sa, aké nepriaznivé zdravotné účinky môžu spôsobiť po používaní naozaj dennodenného používania počas dlhých rokov. Tiež treba brať do úvahy, že niektoré tieto látky sa stále testujú a vyhodnocujú. Práve preto preferujeme zdravotne nezávadné a overené látky, ktoré ani vo väčších množstvách nespôsobujú takéto zdravotné problémy a tými sú minerálne filtre. 

Zinkový oxid-najbezpečnejší SPF

Oxid titaničitý a oxid zinočnatý

Minerálne opaľovacie krémy sú vyrobené z oxidu titaničitého a oxidu zinočnatého, zvyčajne vo forme nanočastíc. FDA v roku 2021 navrhla, aby sa oxid titaničitý aj oxid zinočnatý klasifikovali ako "GRASE" (bezpečné a účinné). Dôkazy naznačujú, že len málo častíc zinku alebo titánu, ak vôbec nejaké, prenikajú pokožkou, aby sa dostali do živých tkanív. Vzhľadom na potenciálnu absorbciu prostredníctvom vdýchnutia klasifikovala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny oxid titaničitý ako potenciálne spôsobujúci rakovinu u ľudí. Z tohto dôvodu sú problémom práškové alebo sprejové formulácie obsahujúce oxid titaničitý. Oxid zinočnatý je tiež príčinou obáv z vdýchnutia pri použití v sprejoch a práškových výrobkoch. Vo všeobecnosti majú minerálne opaľovacie filtre v príručke EWG lepšie hodnotenie ako chemické opaľovacie krémy. Preto treba vyberať opaľovacie produkty, ktoré sú formou krému alebo oleja, aby sa zabránilo ich vdýchnutiu. Taktiež sú pochybnosti o používaní nanomateriálov v kozmetických produktoch, a preto by sme mali vyberať minerálne filtre bez (NANO) formy.

Nové poznatky ukazujú, že pri oxide Titaničitom vznikajú rôzne otázky ohľadom jeho bezpečnosti. Napríklad od roku 2022 začal platiť úplny zákaz použvania tejto látky v potravinách a momentálne sa testuje jeho bezpečnosť aj v kozmetike. Takže je možné, že v priebehu pár rokov bude aj táto látka veľmi výrazne obmedzená alebo aj úplne zakázaná. Z tohto dôvodu vyplýva, že najbezpečnejší opaľovací filter je minerálny filter oxid Zinočnatý, ktorý v hodnotení dopadol najlepšie a nevznikli o ňom žiadne pochybosti, ako o oxide Titaničitom. Tento bezpečný opaľovací filter bez NANO formy nájdete v produkte SPF 50 Opaľovací krém na tvár s nízkym komedogénnym indexom , ktorý doporučujeme ako zdravú a bezpečnú ochranu pred slnkom :) .

slovenská prírodná kozmetika Barbora Lori

https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/