Škodlivé a nebezpečné látky v kozmetike. Ktoré to sú?

Nie všetko, čo sa nachádza v kozmetických produktoch musí byť pre nás zdravé. Pravdou je, že celosvetovo bolo na výrobu a použitie zaregistrovaných viac ako 350 000 chemických zlúčenín a len nejakých 30 000 z nich sú overené a otestované na použitie v kozmetike. Preto vedci stále skúmajú a testujú rôzne chemické látky, ktoré buď majú v pláne zaradiť do kozmetického použitia alebo sa už dlho v kozmetike používajú a znova overujú ich bezpečnosť. Takže je tu možnosť, že dnes bežne používaná látka v kozmetike môže byť o pár rokov výrazne obmedzená alebo aj úplne zakázaná.

Chemikálie a kontaminanty spojené s rakovinou možno nájsť v potravinách, vode a mnohých ďalších produktoch každodennej potreby. Žiadna kategória spotrebných výrobkov však nepodlieha menšej vládnej kontrole ako kozmetika. Hoci mnohé chemikálie a kontaminanty v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti pravdepodobne predstavujú malé riziko, vystavenie niektorým z nich je spojené s vážnymi zdravotnými problémami vrátane rakoviny.

Od roku 2009  595 výrobcov kozmetiky uviedlo, že vo viac ako 73 000 produktoch používalo 88 chemikálií, ktoré sú spájané s rakovinou, vrodenými chybami alebo poškodením reprodukčného systému.

Výskum:

Každý deň americké ženy používajú v priemere 12 produktov osobnej starostlivosti, ktoré obsahujú 168 rôznych chemikálií. Muži používajú v priemere 6 produktov osobnej starostlivosti, ktoré obsahujú 85 rôznych chemikálií. Mnohé z týchto produktov sa aplikujú priamo na kožu, najväčší orgán tela, kde sa zložky môžu absorbovať priamo do krvného obehu. Hoci väčšina chemikálií v kozmetike predstavuje malé alebo žiadne riziko, niektoré sú spojené s vážnymi zdravotnými problémami, vrátane rakoviny, reprodukčného a neurologického poškodenia a vývojových ochorení. Kozmetické chemikálie vstupujú do tela cez pokožku, vdýchnutím, požitím a vnútorným užitím a predstavujú rovnaké riziká ako chemikálie v potravinách. Výskum ukazuje, že chemikálie „narúšajúce endokrinný systém“, ako sú parabény a ftaláty, môžu predstavovať najväčšie riziko počas vývoja, keď sa tvoria orgány a nervové systémy. Vystavenie týmto chemikáliám je spojené s endokrinnými ochoreniami a niektorými typmi rakoviny. Napríklad je známe, že endokrinné disruptory ovplyvňujú to, ako ženské telá využívajú estrogén, a preto sa spájajú s rakovinou prsníka. Výskum tiež ukázal, že endokrinné disruptory môžu poškodiť imunitný systém – čo je účinok, ktorý nás robí náchylnejšími na choroby a vírusy.

*endokrinné disruptory - môžu spôsobiť rakovinu, vrodené vady a ďalšie vývojové poruchy.

toxické a nebezpečné látky v kozmetike

Parabény 

Sú to chemikálie, ktoré sa bežne používajú ako konzervačné látky v kozmetických a farmaceutických výrobkoch. Môžu podráždiť pokožku. Momentálne sa skúmajú a vyhodnocujú sa potenciálne zdravotné dôsledky používania parabénov. Dnes ale už vieme z niektorých štúdií, aké možné riziká sú s nimi spojené. Vedecké štúdie naznačujú, že parabény môžu narušiť hormóny v tele a poškodiť plodnosť a reprodukčné orgány, ovplyvniť výsledky pôrodu a zvýšiť riziko rakoviny. Medzi konzervačnými látkami sú parabény považované za triedu endokrinných disruptorov. Ide najmä o propylparabén a butylparabén.

Mnohé štúdie zistili, že parabény boli schopné chemicky napodobňovať estrogénovú aktivitu vedúcu k zlým zdravotným výsledkom. Okrem toho by parabény mohli hrať dôležitú úlohu pri rozvoji rakoviny prsníka, vaječníkov a semenníkov u ľudí. Z týchto dôvodov mnohé krajiny zakázali používanie niektorých parabénov v produktoch osobnej starostlivosti určených pre novorodencov a deti.

Ďalšie nebezpečné parabény sú Izobutyl a izopropyl parabény, ktoré narúšajú hormóny a poškodzujú reprodukčný systém.

Niektoré parabény v INCI:  Isobutylparaben, Isopropylparaben, Propylparaben, Butylparaben

Niektoré parabény sú povolené na použitie v kozmetických produktoch v EÚ.

Benzofenón-1 a benzofenón-3

Sú chemické filtre používané na ochranu pred UV žiarením. Sú to endokrinné disruptory a môžu mať negatívne účinky na ľudí, ako zmeny vo vývoji správania, vrodené vady alebo neplodnosť u mužov. Okrem toho Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala benzofenón ako potenciálne karcinogénny pre ľudí. Tieto zložky prenikajú do vnútra tela a už po niekoľkých hodinách od ich aplikácie na kožu je možné ich nájsť v biologických tekutinách, ako je napríklad materské mlieko.

INCI: Benzophenone-1, Benzophenone-3

Zakázané v EÚ, ale povolené v USA.

Etylhexyl metoxycinnamát (oktinoxát)

Je UV filter pridávaný do kozmetiky. EWG (Environmental Working Group) hodnotí oktinoxát číslom šesť, čo je mierne riziko. Môže viesť k vývojovej a reprodukčnej toxicite. Oktinoxát je hormonálny disruptor. Môže vyvolať účinky podobné estrogénu ako oxybenzón.

INCI: ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE

Povolené v EÚ.

Oxybenzón

Je UV filter pridávaný do kozmetiky. Ľahko sa absorbuje cez kožu. Spôsobuje alergické kožné reakcie a môže zvýšiť riziko rakoviny prsníka a endometriózy. V mnohých štúdiách sa správa, ako hormonálny disruptor a môže spôsobiť väčšie škody deťom. V posledných rokoch obmedzili koncentráciu použitia a stále sa skúmajú jeho dôsledky na zdravie.

INCI: Oxybenzone

Povolené v EÚ.

Ftaláty

Ftaláty sú skupinou chemikálií, ktoré môžu narúšať endokrinný systém, ktorý je zodpovedný za produkciu hormónov. Používajú sa na lepšiu roztierateľnosť produktu. Nájdete ich v lakoch na nechty, parfumoch a pleťových vodách. V posledných rokoch výskumníci spájajú ftaláty s astmou, poruchou pozornosti, hyperaktivitou, rakovinou prsníka, obezitou a cukrovkou typu II, nízkym IQ, problémami s neurovývojom, problémami so správaním, poruchami autistického spektra, zmeneným reprodukčným vývojom a problémami s mužskou plodnosťou. Sú spojené s narušením endokrinného systému, vývojovou a reprodukčnou toxicitou a rakovinou. V Európskej únii boli zakázané v kozmetických výrobkoch, ale stále ich nájdete v stovkách rôznych výrobkoch, s ktorými dennodenne prichádzame do styku, ako napríklad potlač na tričkách, nepremokavé (outdoorové) oblečenie, PVC a vinylová podlaha, polyvinylchloridové plasty, ktoré sa používajú na výrobu výrobkov, ako sú plastové obaly, záhradné hadice a lekárske hadičky. Ďalej sa nachádzajú v povrchových úpravách dreva, čistiacich prostriedkoch, lepidlách, mazivách, rozpúšťadlách, insekticídoch, stavebných materiáloch, sprchových závesoch a iné. Stále sú povolené v kozmetických produktoch v USA. Taktiež existujú látky, ktoré sú kontaminované ftalátmi, a teda fyzicky ich na obale nanájdete. Sú to skryté látky napríklad pod vôňou na produkte alebo aj v lakoch na nechty. Najmä dva ftaláty dibutylftalát a dietylhexylftalát môžu byť zahrnuté v kombináciách chemikálií uvedených na etikete ako vôňa, ale nemusia byť uvádzané ako jednotlivé chemikálie.

Dibutyl a dietylhexyl ftaláty - narúšajú hormóny a poškodzujú reprodukčný systém. Dibutylftalát je endokrinný disruptor, ktorý spôsobuje vývojovú toxicitu, ktorá poškodzuje vývoj mužského reprodukčného systému. Môže spôsobiť skorú pubertu u chlapcov a iné zmeny v reprodukčnom systéme. Dietylhexylftalát poškodzuje reprodukčný systém a môže ovplyvniť vyvíjajúci sa plod. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny ho tiež klasifikovala ako potenciálne karcinogénny.

INCI: Dibutyl Phthalate, Diethyl phthalate, DIETHYLHEXYL PHTHALATE, DI(2ETHYLHEXYL)PHTHALATE, DIOCTYLPHTHALATE, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Benzyl butyl phthalate

Niektoré ftaláty sú zakázané v EÚ, ale povolené v USA.

Butyl Hydroxyanisole (BHT) Butylhydroxytoluene (BHA)

Sú syntetické antioxidanty používané v produktoch starostlivosti o pleť a kozmetike na predĺženie ich trvanlivosti. Sú to karcinogény. BHA a BHT sú ďalšou skupinou konzervačných látok, ktoré sú tiež endokrinnými disruptormi (spôsobujú rakovinu, mutácie a poškodzujú reprodukciu), ak sú požité alebo absorbované. Používajú sa v potravinách a nachádzajú sa v produktoch na pery, v tekutých mydlách, sprchových géloch, šampónoch, penách na holenie a kozmetike vyrobenej zo živočíšnych alebo rastlinných tukov. Obe tieto chemikálie sa používajú ako konzervačné látky v potravinách. Tieto chemikálie sú spojené s niekoľkými zdravotnými problémami vrátane narušenia endokrinného systému a toxicity orgánových systémov. Európska únia stanovila BHA a BHT koncentračné limity z dôvodu ich neistého toxikologického profilu a potenciálneho dráždivého účinku na kožu a sliznicu.

INCI: Butyl Hydroxyanisole, Butylhydroxytoluene

Povolené v EÚ.

Formaldehyd

Je bežný karcinogén alebo rakovinotvorná chemikália. Formaldehyd sa bežne vyskytuje v šampónoch, géloch na vlasy, lepidlách na mihalnice, prípravkoch na uhladenie vlasov, tekutých detských mydlách a ďalších produktoch. Formaldehyd je silne spojený s rakovinou a alergickými kožnými reakciami. Používa sa na konečnú úpravu textílií, čo sú procesy, ktoré sa textilným výrobkom robia po výrobe, aby im dodali určité kvality. Formaldehyd sa používa na zvýšenie odolnosti textílií proti pokrčeniu a krčivosti a tiež pomáha niektorým farbivám a atramentom lepšie prenikať do látok.

Formaldehyd - známy karcinogén. INCI: Formaldehyde

Paraformaldehyd, druh formaldehydu. INCI: Paraformaldehyde 

Metylénglykol, typ formaldehydu. INCI: Methylene glycol

Quaternium 15 - uvoľňuje formaldehyd. INCI: Quaternium-15

V EÚ je používanie formaldehydu v kozmetike zakázané. A však existujú látky, ktoré vypúšťajú formaldehyd, a teda znova ich fyzicky na obale nanájdete. Sú to látky napríklad dimethyl-dimethyl (DMDM) hydantoin, imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, sodium hydroxymethylglycinate a 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (bromopol), Quaternium-15.

Fragrance/Parfum/Aroma

Vône sa nachádzajú skoro v každom produkte v starostlivosti o pleť, ako sú parfumy, hydratačné krémy, šampóny, čistiace prostriedky a kondicionéry. Sú vyrobené z chemikálií, ktoré sú spojené s poruchami dýchania, kožnými alergiami, dermatitídou a vedľajšími účinkami v reprodukčnom systéme. Vonné látky sú potenciálne karcinogény (spôsobujúce rakovinu), dráždivé látky a endokrinné disruptory (spôsobujú rakovinu, mutácie a poškodzujú reprodukciu).

A keďže vôňa je špecifikovaná ako obchodné tajomstvo výrobcu, nemá výrobca povinnosť uviesť o aké vône (látky) sa jedná.

INCI: Aroma/Fragrance/Parfum.

SLS (Sodium Lauryl Sulfate) a SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate) 

Sú to účinné, lacné čistiace prostriedky a penidlá používané v sprchových géloch a šampónoch. SLES zvyšuje podráždenie pokožky, začervenanie a poškodenie kožnej bariéry. Vďaka svojej penivej povahe môže vytvoriť mikrotrhliny vo vašej kožnej bariére a umožniť nečistotám a baktériám, aby sa pod ňou zachytili, čo spôsobuje akné. Výstrahy: Chronická toxicita, Karcinogenita.

INCI: Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Ether Sulfate

Povolené v EÚ.

Triclosan

Je bežná chemikália nachádzajúca sa v tubách zubnej pasty, antibakteriálnych mydlách a deodorantoch. Je účinný proti mikróbom (antibakteriálnej povahy), ale je tiež endokrinným disruptorom (spôsobujú rakovinu, mutácie a poškodzujú reprodukciu) a dráždi pokožku. Niektoré štúdie uvádzajú, že triclosan môže viesť k zápalu čriev a rastu nádorov u cicavcov. Triclosan je bežne používané antimikrobiálne činidlo, ktoré môže predĺžiť trvanlivosť mnohých produktov. Spája sa s množstvom kožných toxických účinkov. Triclosan je chemikália narúšajúca endokrinný systém, čo vedie k problémom so správnou funkciou hormónov a je klasifikovaný ako toxický alebo škodlivý podľa Environment Canada Domestic Substance List. Možno ho nájsť spolu s 1,4-dioxánom, ktorý vzniká počas procesu jeho výroby.

INCI: Triclosan

Zakázané v EÚ, ale povolené v USA.

1,4-dioxán 

Karcinogén spojený s toxicitou orgánov. Možno nájsť až v 22 percentách z viac ako 25 000 kozmetických produktov v databáze Skin Deep, ale nenájdete ho na etiketách zložiek. Je to preto, že 1,4-dioxán je kontaminant, ktorý vzniká, keď sa zložky v kozmetických produktoch zmiešajú a spolu reagujú.


1,4-dioxán vzniká procesom nazývaným etoxylácia, pri ktorom sa etylénoxid, známy karcinogén prsníka, zmieša s inými chemikáliami. Tento proces vytvára 1,4-dioxán. Napríklad laurelsulfát sodný (INCI: Sodium Laurel Sulfate), chemikália, ktorá je agresívna na pokožku, sa často mení na chemikáliu lauretsulfát sodný (INCI: Sodium Laureth Sulfate). „eth“ označuje etoxyláciu. Proces zmiešania môže viesť ku kontaminácii tejto zložky 1,4-dioxánom. Ďalšie bežné zložky, ktoré môžu byť kontaminované 1,4-dioxánom, zahŕňajú látky PEG a chemikálie, ktoré zahŕňajú prípony „xynol“, „ceteareth“ a „oleth“. Najčastejšie sa 1,4-dioxán nachádza v produktoch, ktoré vytvárajú penu, ako je šampón, tekuté mydlo a perličkový kúpeľ.

Analýza Environmental Working Group naznačuje, že 97 % prípravkov na umývanie vlasov, 57 % detských mydiel a 22 % všetkých produktov v Skin Deep môže byť kontaminovaných 1,4-dioxánom.  Nezávislé laboratórne testy vydané spolu s kampaňou za bezpečnú kozmetiku v roku 2007 ukázali, že obľúbené značky detských perličkových kúpeľov a telových mydiel obsahovali 1,4-dioxán. Je zahrnutý v kalifornskom zozname Proposition "65 chemikálií, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu alebo vrodené chyby" .A keďže sa jedná len o kontaminent a nie látku fyzicky pridávanú do kozmetiky, tak sa nemusí nachádzať na obale produktu. Bez označenia nie je teda možné s istotou zistiť, či výrobok obsahuje 1,4,-dioxán, čo sťažuje spotrebiteľom vyhladať túto látku na obale a vyhnúť sa mu. Jediná možnosť je vyhnúť sa výrobkom, ktoré obsahujú látky ako sodium laureth sulfate, zlúčeniny PEG a chemikálie, ktoré zahŕňajú koncovky xynol, ceteareth a oleth.

V kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti je v EÚ zakázaný. Dioxán však môže byť stále prítomný ako kontaminant, lebo vzniká procesom nazývaným etoxylácia, pri ktorom sa etylénoxid, známy karcinogén prsníka, pridáva k iným chemikáliám. Tento proces vytvára 1,4-dioxán. 

Uhoľný decht (Coal tar)

Vedľajší produkt spracovania uhlia, sa používa v drogériových šampónoch, výrobkoch starostlivosti o pleť a vlasových výrobkoch. Bol vyhlásený za karcinogénny. Používa sa v kozmetike obsahujúcej farby na vlasy, šampóny, ošetrenie lupín/pokožky hlavy a ošetrenie začervenania/rosacey. Uhoľný decht bol jednou z prvých látok zakázaných v zamestnaní spojených s rakovinou, keď rakovina mieška u mladých kominárov bola spojená s touto látkou. Spája sa aj s rakovinou pľúc, močového mechúra, obličiek a tráviaceho traktu. Environmental Canada klasifikuje, že smola z uhoľného dechtu je perzistentná a vo svojej podstate toxická pre vodné organizmy a Európska komisia zakazuje používanie uhoľného dechtu v kozmetike. Uhoľné dechty sú zmesi, ktoré môžu obsahovať ďalšie známe karcinogény, ako sú polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH). PAH môže viesť k nádorom na pľúcach, močovom mechúre a koži. PAH môžu tiež spôsobiť nerakovinové toxicity, ako je reprodukčná a vývojová toxicita.

INCI: Coal tar

Zakázané v EÚ. Povolené v USA.

Polyetylénglykol PEG

Sa používa ako zahusťovadlo v produktoch starostlivosti o pleť, ako sú pleťové vody, opaľovacie krémy a šampóny. Môže spôsobiť rakovinu a poruchy dýchania. Počas výrobného procesu môžu byť PEG kontaminované merateľnými množstvami etylénoxidu, 1,4-dioxánu, polycyklickými aromatickými zlúčeninami a ťažkými kovmi ako olovo, železo, kobalt, nikel, kadmium a arzén. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny klasifikuje etylénoxid ako známy ľudský karcinogén a 1,4-dioxán ako možný ľudský karcinogén.

INCI: PEG-(väčšinou nejaké číslo)

Povolené v EÚ. 

Petrolatum

(Označené na etiketách ako paraffinum liquidum/petrolatum/parafín/vazelínový/minerálny olej)

Sa široko používa v kozmetike, ale s jeho používaním sú spojené niektoré potenciálne zdravotné riziká, najmä pre možnú prítomnosť nečistôt. V roku 2011 vedecká štúdia ukázala, že uhľovodíky pochádzajúce z vazelíny sú najčastejšími kontaminantmi v ľudskom tele a ku kontaminácii dochádza predovšetkým vdychovaním znečisteného vzduchu, požitím kontaminovanej potravy a kožnou absorpciou.

Povolené v EÚ.

 

Analýza EWG z roku 2018 zistila, že niečo menej ako 200 kozmetických produktov obsahovali jednu z 13 chemikálií PFAS.

Per- a polyfluóralkylové látky (večné chemikálie) 

Per- a polyfluóralkylové látky s dlhým reťazcom známe ako PFAS alebo inak nazývané "večné chemikálie", ktoré sa spájajú s rakovinou, oneskoreným vývojom v detstve a dysfunkciou imunitného systému. Nazývajú sa večné chemikálie, pretože sa nerozkladajú v životnom prostredí a môžu kontaminovať pôdu, vodu a voľne žijúce zvieratá, ako sú ryby, ktoré jeme. Takýmto spôsobom sa môžu hromadiť, či už v zvieracích alebo v našich telách. Používajú sa v kozmetike na úpravu a vyhladenie pokožky a vlasov, vďaka čomu vyzerajú lesklé, alebo na zlepšenie konzistencie a textúry produktu. Niektoré PFAS môžu byť v kozmetike prítomné aj neúmyselne v dôsledku nečistôt/kontaminancie v surovinách. Môžete ich nájsť v rúžoch, očných tieňoch, zvlhčovačoch, lakoch na nechty, lícenkách a čistiacich prostriedkoch.

INCI: perfluorohexylethyl triethoxysilane, polytetrafluoroethylene (PTFE), tetradecyl aminobutyroylvalylaminobutyric urea trifluoroacetate, trifluoropropyl cyclotetrasiloxane, and trifluoropropyl cyclopentasiloxane.

Predstavujú veľkú skupinu tisícok syntetických chemických látok, a preto je nie možné vypísať všetky názvy v INCI.

Väčšina ich je zakázaná v EÚ.

M- a o-fenyléndiamín

Používané vo farbách na vlasy. Dráždia pokožku, poškodzujú DNA a môžu spôsobiť rakovinu.

INCI: PPD, p-Fenylendiamin, 1,4-fenylendiamin, benzen-1,4-diamin, para-fenylendiamin, Paraphenylenediamine

Povolené v EÚ.

 

Vzhľadom na častý a intímny kontakt na kožu a sliznicu s kozmetickými výrobkami je dôležité, aby neobsahovali potenciálne nebezpečné látky. Hoci množstvá použitia kozmetických produktoch môžu byť malé, nepretržité dlhodobé vystavenie zmesí týchto chemikálií môže mať zlé následky na zdravie. Súčasná legislatíva v skutočnosti tieto riziká berie na vedomie a mnohé látky podliehajú minimálnej koncentrácii. V skutočnosti všetky zložky používané v kozmetických výrobkoch spĺňajú určité regulačné požiadavky . Použitie mnohých látok je však povolené len do určitých limitov z dôvodu ich toxicity pri vyšších koncentráciách. Mali by sa ale zvážiť aj ďalšie dôležité faktory, ako napríklad možnosť dlhodobých účinkov. Každodenné používanie a stále vystavovanie ľudí obrovskému množstvu produktov osobnej starostlivosti a rôznym druhom chemikálií  môže spôsobiť takzvaný „kokteilový efekt“ v dôsledku kombinácie rôznych látok, ktoré môžu spolu rôzne reagovať, a tiež „aditívny efekt“ kvôli prítomnosti rovnakej zložky v mnohých produktoch (prevýšenie povolenej miery použitia niektorých látok). Týmto spôsobom sa môže prekonať stanovená hranica bezpečnosti.

Napríklad môžeme spomenúť  formaldehyd, ktorý sa nachádza v rôznych spotrebných výrobkoch ako odevy, plasty, chemické čistiace prostriedky, papier, lepidlo, sadrokartónové dosky, živice, drevené obklady atď.

Je tiež dôležité zmieniť, že niektoré kozmetické prípravky, ktoré sú bezpečné, keď ich ľudia používajú správne, môžu byť nebezpečné, keď sa používajú nesprávnym spôsobom. Kozmetika musí mať všetky pokyny na použitie alebo varovné vyhlásenia potrebné na to, aby ľudia používali výrobky bezpečne. Niektoré zložky môžu byť napríklad bezpečné v produktoch, ako sú čistiace prostriedky, ktoré z pokožky okamžite zmyjeme, ale nie v produktoch, ktoré necháme na pokožke pôsobiť celé hodiny. Preto je veľmi dôležité riadiť sa pokynmi na produktoch.


Taktiež si treba uvedomiť, že aj keď sú niektoré látky zakázané v EÚ neznamená to však, že sa k nim nemôžete nejakým spôsobom dostať. V iných krajinách ako napríklad Ázia (Kórea, Japonsko, Čína) alebo aj v USA nie sú tieto látky zakázané. A pri momentálnom veľkom dovážaní produktov z týchto krajín nie je vylúčené, že produkty nie sú skontrolované, riadne prihlásené a vy môžete kúpiť aj takýto produkt s takýmito látkami. Preto treba vždy kontrolovať zloženie na obale produktu. To nájdete pod označením INCI alebo Ingredients. 

https://www.ewg.org/the-toxic-twelve-chemicals-and-contaminants-in-cosmetics

https://www.safecosmetics.org/chemicals/14-dioxane/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6477564/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1253722/

 https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_compound

https://www.ewg.org/what-are-parabens

https://www.ewg.org/news-insights/news/2023/07/what-are-phthalates

https://www.safecosmetics.org/chemicals/butylated-compounds/

https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/endocrine

https://www.safecosmetics.org/chemicals/formaldehyde/

https://www.safecosmetics.org/chemicals/fragrance/

https://skinkraft.com/blogs/articles/toxic-chemicals-in-cosmetics

https://www.american-testing.com/uncategorized/toxic-chemicals-found-in-cosmetics/

https://davidsuzuki.org/living-green/dirty-dozen-peg-compounds-contaminants/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043754/

https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/features/what-are-phthalates

https://www.cdc.gov/biomonitoring/Phthalates_FactSheet.html

Slovenská prírodná kozmetika Barbora Lori